Счетоводни услуги София

 Трудно е да се надценява значението на счетоводни услуги в условията на пазарна икономика, когато икономическата активност е участвал в много големи, средни и малки организации от различни форми на собственост и организационна-правни форми. Много от тях са изправени пред ситуация, в която съдържанието е нерентабилна собствено счетоводство. В такива случаи често се практикува от […]